Home » ทำอาชีพอิสระ กู้ซื้อบ้านได้ไหม?

ทำอาชีพอิสระ กู้ซื้อบ้านได้ไหม?

  • by
บ้านแฝดสไตล์บ้านเดี่ยว

สำหรับลูกค้าที่ทำงานฟรีแลนซ์ ซึ่งไม่มีรายได้ประจำที่แน่นอนเท่ากันทุกเดือนไม่ใช่ว่าจะไม่สามารถกู้ธนาคารเพื่อซื้อบ้านได้เลย ถ้าหากเราแสดงหลักฐานทางการเงินเพิ่มความน่าเชื่อถือให้แก่ธนาคารได้ ก็กู้ผ่านได้เช่นกัน! ลองอ่านวิธีการเตรียมตัวดูนะคะ เตรียมเอกสารเยอะหน่อย แต่ไม่ต้องเสียเงินสดไปซื้อบ้านค่ะ ค่อยๆผ่อนธนาคารเอาดีกว่า : D

1. จัดการรายได้ให้มีความแน่นอน

หากเป็นฟรีแลนซ์ที่รับงานเป็นโปรเจกต์ และเก็บเงินเป็นงวด หรือรับเงินเป็นก้อนหลังโปรเจกต์จบ ต้องแสดงหลักฐานให้ธนาคารเห็นว่า ในแต่ละเดือน หรือรอบ 3 เดือน หรือในรอบปี มีรายได้เป็นอย่างไร มีรอบการรับเงินสม่ำเสมอหรือไม่ และตัวเลขที่ได้รับมีขั้นสูง ขั้นต่ำหรือค่าเฉลี่ยเป็นอย่างไร โดยใช้การเดินบัญชีภายหลังการรับรายได้ทุกครั้งควบคู่ไปกับหลักฐานเอกสารการรับเงิน ไม่ว่าจะเป็น เอกสารทวิ 50 ใบเสร็จ หนังสือสัญญา หรือเอกสารการจ้างงาน และควรมีการเดินบัญชีในระยะยาวไม่ต่ำกว่า 6 เดือนขึ้นไป

2. แสดงความมีตัวตนและธุรกิจที่ทำ

แสดงหลักฐานเพื่อพิสูจน์ให้ธนาคารเห็นว่าธุรกิจที่ผู้ขอสินเชื่อทำอยู่นั้นมีอยู่จริง งานที่ทำหรือประเภทโปรเจกต์ที่รับทำนั้นเป็นจริงตามที่แจ้งไว้ในใบสมัครขอสินเชื่อ เช่น การจดทะเบียนธุรกิจ หรือแสดงให้เห็นถึงเว็บไซต์ของตนเอง หรือหน้า Facebook ที่มีข้อมูลระบุตัวตนและการประกาศรับงาน เป็นต้น หากเป็น พ่อค้า แม่ค้า ต้องรวบรวมบิลค่าใช้จ่ายต่างๆ ทั้งค่าน้ำ ค่าไฟ บิล ซื้อขาย เอกสารเซ็นสัญญา (กรณีเช่าสถานที่ค้าขาย) และรูปแบบทั้งสินค้า และบรรยากาศในการค้าขาย เพื่อเป็นการยืนยันว่าผู้กู้ได้ค้าขายจริง

3. สร้างความน่าเชื่อถือ

ควรมีหลักฐานในการทำงานร่วมกับคู่ค้าหรือแสดงผลงานที่ทำให้ธนาคารเห็นความน่าเชื่อถือ เช่น การมีคู่ค้าเป็นองค์กรที่มีความมั่นคงสูง มีชื่อเสียง (พิสูจน์ด้วยสัญญาจ้าง หรือเอกสารการรับเงินที่ต่อเนื่อง) หรือการแสดงผลงานที่มีชื่อเสียงของผู้ขอกู้สินเชื่อ

4. รักษาประวัติที่ดี

ธนาคารสามารถตรวจสอบประวัติทางการเงินจากผู้ขอกู้สินเชื่อได้จากบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ หากมีประวัติการชำระคืนหนี้อย่างสม่ำเสมอก็จะทำให้ปล่อยกู้ได้ง่ายขึ้น ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นฟรีแลนซ์หรือคนทำงานประจำ ต้องเข้าใจตรงกันว่า ประวัติการชำระสินเชื่อถือเป็นหลักฐานแสดงนิสัยการใช้เงินและความรับผิดชอบของคนได้เป็นอย่างดี

5. มีวินัยทางการเงิน

การออมเงินไว้สำรองใช้ในอนาคตและมีการสะสมอย่างต่อเนื่อง หรือมีบัญชีเพื่อการลงทุนต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นบัญชีกองทุนรวม หรือบัญชีหุ้น ที่มีการออมหรือลงทุนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จะแสดงถึงวินัยในการใช้เงิน เพราะผู้ที่ทำงานฟรีแลนซ์รุ่นใหม่จำเป็นจะต้องใช้เงินออมหรือเงินสำรองเหล่านี้เป็นส่วนค้ำประกันเงินกู้ เพื่อเพิ่มโอกาสในการกู้เงินในช่วงที่กำลังเริ่มต้นสร้างความสม่ำเสมอของรายได้หรือสร้างความน่าเชื่อถือให้มากขึ้น

วังทองขอแนะนำให้ลูกค้าเปิดบัญชีออมทรัพย์ตั้งแต่เริ่ม เพราะนอกจากจะเป็นวิธีออมเงินที่ดีแล้ว ยังเป็นการแสดงความสามารถทางการเงิน และเป็นอีกหนึ่งทางเลือกช่วยให้ผู้กู้มีเงินก้อนแบ่งเบาภาระเงินดาวน์บ้านได้ โดยผู้กู้กลุ่มพ่อค้า แม่ค้า อาจจำเป็นต้องเลือกเปิดบัญชีฝากประจำ เพื่อให้รายได้หมุนเวียนในทุกๆ เดือน และเปรียบเสมือนเป็นช่องทางเดินบัญชี (Statement) ให้สม่ำเสมออีกทางเลือกหนึ่ง

Social Share: