Home » มาออมเงินอย่างมีประสิทธิภาพกันเถอะ!

มาออมเงินอย่างมีประสิทธิภาพกันเถอะ!

  • by
บ้าน รังสิตคลองสาม

วิกฤติไวรัสโคโรนาส่งผลกระทบอย่างมากต่อเศรษฐกิจไทยและตัวเราเอง อาจเป็นตัวเร่งให้เราทุกคนจำเป็นต้องมีเกราะคุ้มกันทางการเงินเร็วขึ้น เพื่อรับประกันได้ว่าเมื่อมีเหตุฉุกเฉินที่ต้องหยุดทำงาน ตกงาน ไม่มีรายได้อย่างกะทันหัน เราและครอบครัวจะไม่เดือดร้อนลำบาก หรือยังพอมีเวลาตั้งตัว การออมเงินจึงสำคัญมากในเวลานี้ เราลองมาดูกันนะคะ ว่ามีวิธีการออมเงินอย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรบ้าง

ทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย

ขั้นแรกคือต้องประเมินต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายพื้นฐานในการดํารงชีวิตรายเดือนของตัวเราเองออกมาให้ได้เสียก่อน

ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายในการดํารงชีวิตพื้นฐานทั้งหมดในที่นี้ ได้แก่ ค่าอาหาร, ค่าเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม, ค่าเดินทาง, บิลค่าใช้จ่ายรายเดือนต่างๆ, เบี้ยประกัน, ค่าดูแลรักษาบ้าน, รายจ่ายบัตรเครดิต, ค่าใช้จ่ายในการพักผ่อนหย่อนใจพื้นฐาน เป็นต้น การคิดค่าใช้จ่ายส่วนนี้ต้องอยู่ภายใต้สมมติฐานว่าจะต้องไม่มีวันหยุด ไม่มีการออมเงิน และไม่มีการซื้อสิ่งของรายการใหญ่ๆ พิเศษ พูดง่ายๆ คือเป็นต้นทุนค่าใช้จ่ายจําเป็นสําหรับการดํารงชีวิตตามวิถีปกตินั่นเอง

เมื่อเรารู้รายจ่ายประจำรายเดือนของตัวเองแล้ว ต้องนำมาจดบันทึกเพื่อป้องกันไม่ให้ใช้จ่ายเพิ่มอีก หรือ ถ้าหากจำเป็นต้องซื้อเพิ่มจริงๆ ก็ต้องนำมาบันทึก ห้ามลืมเด็ดขาด

บัญชีรายรับ-รายจ่ายใช้ดูว่าพฤติกรรมการใช้เงินในชีวิตประจำวันของเราว่าเป็นอย่างไร และผลลัพธ์ของการทำบัญชีนี้จะบอกความสามารถในการออมเงินของเรา ว่าเงินที่ใช้จ่ายในชีวิตประจำวันนั้นสมเหตุสมผลกับเงินที่แบ่งออมไปหรือไม่ ถ้าทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายแล้วพบว่าเงินที่ใช้ในชีวิตประจำวันไม่พอใช้ เราอาจจะต้องลดปริมาณของเงินที่แบ่งเก็บลง หรืออาจจะต้องปรับค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันลงเพื่อเงินเก็บในจำนวนที่ต้องการ

การออมเงิน

แบ่งเก็บอย่างน้อย 10 – 20% จากรายได้

คนเราส่วนใหญ่มักจะคิดว่าเงินออมมาจากเงินที่เหลือจากการใช้จ่ายทั้งเดือนแล้ว แต่วิธีที่ถูกต้องหากเราต้องการสร้างเงินออม จัดการเงินออมให้เหมาะสม คือ เมื่อเราได้เงินเดือน ให้แบ่งเงินส่วนที่จะออมเอาไว้ก่อนแล้วฝากธนาคารทันที ส่วนเงินที่เหลือค่อยนำมาใช้จ่ายให้พอเพียงในเดือนนั้น

สิ่งที่ควรทำคือ เปิดบัญชีฝากประจำกับธนาคารที่เราใช้บริการอยู่ แล้วแจ้งความจำนงว่าเราต้องการให้มีการตัดยอดจากบัญชีเงินเดือนของเรา เป็นจำนวนตามที่เรากำหนด นำเข้าฝากบัญชีฝากประจำที่เราเปิดไว้โดยอัตโนมัติ เช่น ถ้าเรามีรายรับต่อเดือน 20,000 บาท ให้หักไปเข้าบัญชีเงินออม 20% ซึ่งอยู่ที่ 4,000 บาท เราจะเหลือเงิน 16,000 บาทในการใช้สอยในเดือนนั้นๆ สำหรับการออมเงินฝากเป็นประจำทุกเดือน เดือนละ 4,000 บาทนี้ เมื่อครบ 1 ปีเราจะไม่ได้รับเพียงแค่ 48,000 บาทเท่านั้น แต่จะมีดอกเบี้ยเงินฝากเพิ่มเข้ามาด้วย ซึ่งจำนวนดอกเบี้ยนั้นจะเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

ควบคุมตัวเองให้ได้

เมื่อมีวินัยทางการเงินที่ดีแล้ว อีกข้อหนึ่งที่เราควรมีเพื่อการออมเงินก็คือ ความอดทนและการยับยั้งชั่งใจนั่นเอง เราจะประสบความสำเร็จในการออมเงินไม่ได้เลย หากขาดการควบคุมตนเองอย่างเข้มงวด การออมเงิน จัดการเงิน ใคร ๆ ก็สามารถทำได้ เพียงแค่เราสร้างวินัยในการออมเงินที่ดี ทำตามแผนที่เราวางเอาไว้ ไม่กี่ปีเราก็จะสามารถมีเงินออม เงินเก็บ และมีนิสัยการบริหารเงินที่ดีได้อย่างแน่นอน

อย่าลืมหาวิธีเพิ่มค่าให้เงินออม

เมื่อเราออมเงินไปเรื่อยๆ เป็นระยะเวลาที่ยาวนาน อัตราดอกเบี้ยที่ได้ก็คงตัวอยู่ในระดับเดิม แทนที่เราจะได้ดอกผลที่งอกเงยไปกว่านี้ อย่าลืมแบ่งเงินออมสักส่วนหนึ่งไปลงทุนตามตราสารต่างๆ เช่น หุ้นปันผล,กองทุนรวม เพราะการลงทุนต่างๆเหล่านี้ ถึงจะมีความเสี่ยงสูง แต่ก็ช่วยสร้างผลกำไรได้มากกว่าเป็นเท่าตัว

บ้านทำเลรังสิต
บ้านคุณภาพจากวังทองกรุ๊ป

สามารถดูข้อมูลบ้านจากวังทองกรุ๊ปได้ทาง www.wangthong.com

Social Share: